Velkommen til
Landsturneringen 2012

                           
 

Hjem

  Spillested  

Program

 

Klasser

 

Registrering

 

Overnatting

 

Kontakt

Live
 

Forhåndsregistrering

 

For første gang vil det være mulig å forhåndsregistrere deltagelsen i Landsturneringen via e-post.
Slik forhåndsregistrering vil være mulig fram til fredag 06.07 kl 23:00. 
Etter dette vil det kun være mulig å registrere seg ved fysisk oppmøte på spilleområdet.

 
 

Følgende forutsetninger må være oppfyllt for at forhåndsregistrering kan skje:

 
  1. Sjekk at du er oppført med riktig navn, klubb og klasse i den offisielle deltagerlista
  2. Startkontingent må være fullt innbetalt, og det må stå registrert "Ja" i betalt-kolonnen i den samme offisielle deltagerlista
  3. Dersom det ikke står "Ja" under betalt, men betaling er skjedd, skyldes dette  tregheter i systemene. Forhåndsregistrering  tillates da kun mot at det oversendes kopi av kvittering/utskrift fra nettbank som dokumenterer innbetalingen.
  4. Registrering skjer til følgende e-post: registrering@caissa.no med bekreftelse på at de registrerte opplysningene i den offisielle deltagerlista er korrekte.
  5. Registreringen er komplett når kvitteringsmail kommer tilbake fra arrangøren. 
    Disse vil bli sendt ut i to puljer, hhv torsdag kveld og fredag kveld. Etter dette er det tilstrekkelig å møte til åpning av arrangementet kl 15.45 på lørdag, men vi oppfordrer alle til å være ute i god tid for å gjøre seg kjent på spilleområdet, få hilst på gamle venner, få kjøpt en kopp kaffe etc

 

 
 

© Caissa