Velkommen til
Landsturneringen 2012

                           
 

Hjem

  Spillested  

Program

 

Klasser

 

Resultater

 

Sidearrangementer

 

Kontakt

Live
 

KLASSEINNDELING

 
Landsturneringen (NM i sjakk) har en særstilling i norsk sjakk, med rundt 500 deltagere de senere årene. Her finnes det klasser for nær sagt alle - enten du er begynner, ekspert, voksen eller barn.
 
I ratingklassene gjelder det at man må ha oppfylt kravet til rating på minst en offisiell liste etter forrige Landsturnering
(september 2011, januar 2012, april 2012 eller juni 2012). Ingen kan pålegges å spille i høyere klasse enn man har rating til pr juni 2012. Men har man vært en klasse høyere på en av de foregående listene, kan man velge hvilken av de to klassene man skal spille i.
 
RATINGKLASSER (7 klasser, ingen aldersbegrensning)
Elite: Rating 2350 eller høyere (spiller om kongepokalen)
Mester: Rating 2000 eller høyere
Klasse 1: Rating 1750-2000
Klasse 2: Rating 1500-1749
Klasse 3: Rating 1250-1499
Klasse 4: Rating 1000-1249
Klasse 5: Rating 999 eller lavere
 
ALDERSKLASSER (8 klasser, i B-klasser grense for rating)
Senior A: Menn født 1952 eller tidligere, kvinner født 1962 eller tidligere
               (åpen også for spillere med rating under 1500)
Senior B: Menn født 1952 eller tidligere, kvinner født 1962 eller tidligere
               og rating under 1500
Junior A: Født 1992 eller senere (åpen også for spillere med rating under 1500)
Junior B: Født 1992 eller senere og rating under 1500
Kadett A: Født 1996 eller senere (åpen også for spillere med rating under 1250)
Kadett B: Født 1996 eller senere og rating under 1250
Lilleputt: Født 1999 eller senere
Miniputt: Født 2001 eller senere
 
NM-reglementet i sin helhet kan finnes på NSF sine regelsider
 

© Caissa