Styre

Medlemsskap

Historikk

ELO

Linker

Lover

Turneringsreglement

Premiereglement

   

Historisk oversikt      Klubbmestere og formenn      Æresmedlemmer

 

 

Adelskalender - oppsummering

 

Rang Navn
Antall
Mesterskap
Oppnådd i 
perioden
1 Trygve Nalum
25
1950-1987
2 Otto Johansen
6
1937-1960
2 Einar Kjæmperud
6
1970-1988
4 Roger Stampe (tidl: Hansen)
5
1988-2014
4 Carl Eric Horda
5
1999-2015
4 Vidar Johansen (tidl: Erlandsen) 
5
1982-2016
7 Sverre Jenssen 
3
1937-1949
8 Ludv. Andersen
2
1939-1943
8 Øyvind Antonsen
2
1966-1967
8 Karl Erik Karlsson
2
1972-1986
8 Johnny Nilson
2
1992-1993
8 Stein Fjellseth
2
1994-1995
8 Finn Morten Gulliksen
2
2001-2005
8 Timmie Nygaard
2
2010-2011
8 Rune Hansen 2 2006-2017
16 A. Andresen
1
1938
16 Asm. Svendsen
1
1944
16 Joh. Fredriksen
1
1947
16 Leif Egeberg
1
1953
16 Svein Å. Johansen
1
1976
16 Terje Karlsen
1
1985
16 Gjermund Sørseth
1
1989
16 Ole Richard Tuft
1
1990
16 Thor Roverud

1

2009

 
 

Adelskalender

 

År:
Formann Klubbmester
1936/37
Sverre Jenssen Otto Johansen / Sverre Jenssen
37/38
Sverre Jenssen Otto Johansen / A. Andresen
38/39
Sverre Jenssen Ludv. Andersen
39/40
Sverre Jenssen ikke spilt
40/41
Sverre Jenssen ikke ferdig
41/42
Sverre Jenssen Otto Johansen
42/43
Øivind Fagerli Ludv. Andersen
43/44
Øivind Fagerli Asm. Svendsen
44/45
Sverre Jenssen ???????
45/46
Sverre Jenssen Sverre Jenssen
46/47
Sverre Jenssen Joh. Fredriksen
47/48
Joh. Fredriksen ???????
48/49
Joh. Fredriksen Sverre Jenssen
49/50
Tordar Johansen Trygve Nalum
50/51
Tordar Johansen Trygve Nalum
51/52
Leif Egeberg Otto Johansen
52/53
Leif Egeberg Leif Egeberg
53/54
Bjarne Jenssen Trygve Nalum
54/55
Bjarne Jenssen Trygve Nalum
55/56
Bjarne Jenssen Trygve Nalum
56/57
Bjarne Jenssen Trygve Nalum
57/58
Oscar E. Andersen Trygve Nalum
58/59
Oscar E. Andersen Otto Johansen
59/60
Oscar E. Andersen Otto Johansen
60/61
Oscar E. Andersen Trygve Nalum
61/62
Oscar E. Andersen Trygve Nalum
62/63
Otto Johansen Trygve Nalum
63/64
Otto Johansen Trygve Nalum
64/65
Otto Johansen Trygve Nalum
65/66
Otto Johansen Øyvind Antonsen
66/67
Otto Johansen Øyvind Antonsen
67/68
Otto Johansen Trygve Nalum
68/69
Otto Johansen Trygve Nalum
69/70
Einar Kjæmperud Einar Kjæmperud
70/71
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
71/72
Einar Kjæmperud Karl Erik Karlsson
72/73
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
73/74
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
74/75
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
75/76
Einar Kjæmperud Svein Å. Johansen
76/77
Einar Kjæmperud Einar Kjæmperud
77/78
Tom Jacobsen Trygve Nalum
78/79
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
79/80
Karl E. Karlsson Trygve Nalum
80/81
Karl E. Karlsson Trygve Nalum
81/82
Karl E. Karlsson Trygve Nalum/ Vidar Johansen
82/83
Karl E. Karlsson Einar Kjæmperud
83/84
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
84/85
Einar Kjæmperud Terje Karlsen
85/86
Einar Kjæmperud Karl Erik Karlsson
86/87
Einar Kjæmperud Trygve Nalum
87/88
Einar Kjæmperud Roger Hansen
88/89
Einar Kjæmperud Gjermund Sørseth
89/90
Einar Kjæmperud Ole Richard Tuft
90/91
Einar Kjæmperud Einar Kjæmperud
91/92
Einar Kjæmperud Johnny Nilson
92/93
Rune Hansen Johnny Nilson
93/94
Rune Hansen Stein Fjellseth
94/95
Einar Kjæmperud Stein Fjellseth
95/96
Leif Tidemann-Andersen Einar Kjæmperud
96/97
Leif Tidemann-Andersen Roger Hansen
97/98
Leif Tidemann-Andersen Einar Kjæmperud
98/99
Leif Tidemann-Andersen Carl Eric Horda
99/2000
Leif Tidemann-Andersen Roger Hansen
2000/01
Leif Tidemann-Andersen Finn Morten Gulliksen
01/02
Pål Farmen Roger Stampe (tidl:Hansen)
02/03
Pål Farmen Vidar Erlandsen (tidl: Johansen)
03
Pål Farmen

Flytting av årsmøtet til våren medførte at det

ikke er avholdt klubbmesterskap i denne perioden

04
Ole Richard Tuft Vidar Erlandsen
05
Ole Richard Tuft Finn Morten Gulliksen
06
Ole Richard Tuft Rune Hansen

07

Pål Farmen Carl Eric Horda

08

Pål Farmen Carl Eric Horda

09

Pål Farmen Thor Roverud

10

Pål Farmen Timmie Nygaard

11

Pål Farmen Timmie Nygaard

12

Pål Farmen Carl Eric Horda

13

Pål Farmen Vidar Johansen

14

Per Reidar Karlsen Roger Stampe

15

Per Reidar Karlsen Carl Eric Horda
16 Pål Farmen Vidar Johansen

17

Pål Farmen Rune Hansen
18 Pål Farmen


 

 

Spørsmål eller kommentarer til sidene?

Send dette til webmaster@caissa.no